DISTRIBUCI PHM ZÁKAZNÍKŮM
ZAJIŠŤUJEME PROSTŘEDNICTVÍM
SMLUVNÍCH PŘEPRAVCŮ

DISTRIBUCE PHM

Při plánování jednotlivých dodávek dbáme na to, aby bylo vždy správné zboží ve správném množství, na správném místě a ve správném čase.

Distribuci PHM zákazníkům zajišťujeme prostřednictvím smluvních přepravců, a to v souladu s očekáváním klientů a optimalizovanými náklady. Vybíráme z množství výdejních terminálů rozmístěných po celé České republice vždy ten, který je k zákazníkovi nejblíže a je z něj možno expedovat požadovaný druh pohonných hmot.

Technické podmínky vyžadované od našich dopravců:

Na partnery, kteří nám poskytují přepravní služby, jsou kladeny vysoké nároky, s důrazem na bezpodmínečné plnění všech platných norem a nařízení souvisejících s přepravou PHM a taktéž na vybavenost cisternových návěsů a spolehlivost řidičů, kteří přepravy realizují.

Zboží je přepravováno výhradně vozidly vybavenými dle evropské dohody o přepravě pohonných látek (ADR). Cisterny jsou vícekomorové, se zajištěním zpětného jímání par a jsou vybavené moderním měřícím zařízením, tiskárnou plnících lístků a čerpadlem. Můžeme tedy zavážet čerpací stanice s podzemními i nadzemními nádržemi všemi požadovanými produkty se stoprocentním zachováním množství a jakosti zboží i v těžko dostupných místech. V současné době disponujeme přepravní kapacitou v řádech stovek tisíců litrů denně, což nám umožňuje okamžitě reagovat na přijaté objednávky našich zákazníků.