TERMINÁLY STRATEGICKY ROZMÍSTĚNY
NA CELÉM ÚZEMÍ ČR S MOŽNOSTÍ DISTRIBUCE
PROSTŘEDNICTVÍM SMLUVNÍCH PŘEPRAVCŮ

Terminály

Lenz a.s. dodává svým zákazníkům pohonné hmoty ze 14 daňových skladů strategicky rozmístěných na území celé České republiky. Využíváme síť skladů ČEPRO a.s. a daňových skladů Topek-Oil.cz, a.s. tak, abychom našim zákazníkům pomohli maximálně snižovat dopravní náklady a mohli flexibilně reagovat na přijaté objednávky.

Všechny sklady jsou vybaveny moderními technologiemi, splňujícími všechny příslušné normy tak, aby byl zajištěn rychlý a bezproblémový příjem a výdej zboží při zachování nejvyšší jakosti skladovaných paliv.

 

PRODUKTY

Našim odběratelům nabízíme tyto druhy pohonných hmot:

  • Motorová nafta třídy B, D, F - jakostní specifikace dle ČSN EN 590
  • Benzin automobilový BA 95 Super - jakostní specifikace dle ČSN EN 228
  • B30 směsná motorová nafta - jakostní specifikace dle ČSN 65 6508
  • B100 methylester řepkového oleje (MEŘO) - jakostní specifikace dle ČSN EN 14214
  • Letecký petrolej JET A1
  • MN třídy 2 - motorová nafta pro arktické klima
  • Bioethanol E85 – jakostní specifikace dle ČSN 65 6512
  • Benzin automobilový BA 98 – jakostní specifikace dle ČSN 656505
 

Kvalitě dodávaných paliv je v naší společnosti věnována zvýšená pozornost. Pro zajištění nejvyšší kvality dodávaných paliv, je jakost zboží pravidelně monitorována a to jak při příjmu zboží do skladovacích kapacit, tak při expedici do přepravních prostředků za využití externích laboratoří.

CERTIFIKÁT INTERTEK HAMBURK
stáhnout

CERTIFIKÁT TOPEK OIL
stáhnout

CERTIFIKÁT ISCC
stáhnout